O nas

KOŚCIÓŁ (z j. greckiego - wspólnota ludzi, zgromadzenie)

Kościół kojarzony jest często z budynkiem. Dla nas to przede wszystkim wspólnota ludzi kochających Boga. Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, wywodzącymi się z różnych środowisk, którzy zupełnie na to nie zasługując, doświadczyli miłości, przebaczenia i akceptacji Tego, który gotów był stracić życie aby nas ratować. Tego, który jest założycielem i Panem Kościoła - Pana Jezusa Chrystusa.

EWANGELICZNYCH ( ewangelia - z j. greckiego Dobra Nowina )

Słowo to wyraźnie nawiązuje do Ewangelii, które są częścią Biblii czyli Pisma Świętego. Wierzymy, że Biblia nie jest zwykłą książką ale Słowem Bożym, dzięki któremu możemy lepiej rozumieć Boga, poznawać Go, jak również ludzi oraz otaczający nas świat. Swoją wiarę opieramy na Jezusie Chrystusie i dobrej nowinie o zbawieniu z łaski danej nam przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Wierzymy , że Jezus Chrystus jest drogą zbawienia, gdyż jak sam powiedział: "ja jestem, drogą, prawdą i życiem" oraz "nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze Mnie". Chcemy dzielić się z ludźmi tym, czego uczy nas Bóg w Jego Świętym Słowie. Chcemy dzielić się Ewangelią o Jezusie z tymi, którzy chcą też poznawać Go i żyć dla Niego.

CHRZEŚCIJAN ( to słowo oryginalnie pochodzi od słowa Chrystus)

To osoba wierząca w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela, przyjmująca Jego ofiarę na krzyżu jako jedyną drogę do pojednania z Bogiem i odpuszczenia grzechów, a także wypełniająca Jego naukę w codziennym życiu.

Chrześcijanie to ludzie, którzy są podobni do Niego, którzy idą za Jesusem Chrystusem, dla których On jest Panem i Mistrzem. Jesteśmy zadziwieni i zachwyceni osobą Jezusa , który zmartwychwstał i żyje. Koncentrujemy się wokół Niego, uczymy się jak w naszych czasach iść przez życie z Nim, naśladując Go i doświadczając Jego mocy i pomocy.

Jesteśmy chrześcijanami, który nie skupiają się wokół rytuałów, obrzędów czy ceremonii ale chcą sie skupiać na tym co w chrześcijaństwie jest najważniejsze - na osobie Jezusa Chrystusa, pielęgnując osobistą z Nim więź i ucząc się jak być dzisiaj Jego uczniami.

We Włocławku działamy od 1978 roku i należymy do wielkiej rodziny kościołów chrześcijańskich. Chcemy by ludzie powrócili do źródła chrześcijaństwa. Nie uważamy sie za chrześcijan lepszych od innych, raczej za takich, którzy przekonali się, że naśladowanie Chrystusa to coś więcej niż porządne życie i tradycyjna religijność. Wierzymy w Pismo Święte tj. Stary i Nowy Testament jako jedyny, natchniony przez Boga, nieomylny i wystarczający autorytet w sprawach życia i wiary. Jako Kościół jesteśmy częścią ciała, którego głową, odkupicielem i przewodnikiem jest Jezus Chrystus.

Zapraszamy każdego, kto szuka Boga i chce uczyć się o Nim przez czytanie i stosowanie Biblii w swoim życiu. Nie myśl, że się nie nadajesz i że Bóg nie jest dla Ciebie. On jest cały czas i potrafi czynić niemożliwe rzeczy także w Twoim życiu: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni a ja was pokrzepię"

Nabożeństwa

Niedziela

- godz. 10:00

Środa (studium Słowa Bożego)

- godz. 18:00

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
Zbór we Włocławku
ul. Zdrojowa 14
87-800 Włocławek

e-mail: wloclawek@kech.pl
telefon: +48 604 065 784